Klachtenregeling

Klachten

U kunt erop rekenen dat wij ons inzetten om u zo goed mogelijk te behandelen. Wanneer u toch klachten hebt, waarderen wij het wanneer u ons daarvan op de hoogte stelt. Daarmee geeft u ons de gelegenheid om onze werkwijze te verbeteren. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar. U kunt uw klacht ook mondeling, schriftelijk of per e-mail melden aan de administratie of rechtstreeks aan de directie.

Om te zorgen dat klachten zorgvuldig behandeld worden, hebben wij een klachtenregeling. Wanneer de behandeling van uw klacht toch niet bevredigend verloopt, kunt u via de klachtenregeling van het KNGF een klacht indienen. De klachtenregeling van het KNGF kunt u van de website van het KNGF downloaden.  Beide klachtenregelingen liggen ook in de praktijk ter inzage.

Download hier onze 'procedure klachten' (PDF).