Gym
Een
brede kijk
op zorg

TopZorg en Pluspraktijk

Na zorgvuldig onderzoek hebben wij ervoor gekozen geen TopZorg of Pluspraktijk te worden.

Inhoudelijk voldoen we ruimschoots aan de criteria hiervoor. 

Om dit predicaat te krijgen zouden we nog een audit moeten doen  gericht op de dossiervorming. De eisen voor deze dossiervorming zijn zo extreem dat de dossiervorming de kwaliteit van de behandeling aan tast.

Het is niet in uw belang als cliënt dat we twee behandelingen besteden aan het invullen van overbodige lijstjes. Dat past ook niet bij onze taakopvatting als professional. We hebben veel energie en tijd besteed om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn onze administratie aan deze eisen te laten voldoen  zònder de kwaliteit van de behandeling aan te tasten. Dat bleek niet mogelijk.

Uiteraard stoort het ons dat daarmee het beeld kan ontstaan dat er praktijken zijn die hun kwaliteit beter op orde hebben. Dat stimuleert ons echter ook dagelijks om te laten zien dat dit beeld niet klopt. “The eating is the proof of the pudding”. Gelukkig geven onze cliënten en verwijzers in hun reacties regelmatig aan onze praktijk “Top” te vinden.