Aan huis behandelen

Wanneer kunnen wij aan huis behandelen

Wanneer u niet in staat bent naar onze praktijk te komen voor behandeling, komen wij naar u toe. Behandeling in de praktijk heeft de voorkeur omdat de behandelmogelijkheden daar uitgebreider zijn.

Aandachtspunt:
Sommige verzekeraars vergoeden behandeling aan huis alleen wanneer u daarvoor een schriftelijke verwijzing van een arts hebt.