Kunnen we het gedrag van de verzekeraars corrigeren ?

Een belangrijke manier om de het gedrag van de verzekeraars te corrigeren is dat verzekerden laten merken dit gedrag van hun verzekeraar niet te accepteren. De meest duidelijke manier is door een andere verzekeraar te kiezen. 

U kunt éénmaal per jaar van verzekering veranderen met ingang van een nieuw kalenderjaar. Daarvoor moet u uw huidige verzekering aan het eind van het lopende jaar tijdig opzeggen.

We proberen u zo goed als mogelijk te informeren. Aan het eind van ieder jaar plaatsen we informatie op de website en in de wachtruimte zodat u weet met welke zorgverzekeraar(s) we een contract hebben afgesloten voor het volgende jaar. Tevens informeren we u over welke polissen een goede dekking geven voor fysiotherapie. DSW komt al jaren uit de bus als goede verzekeraar.