Waarom tekent uw praktijk contracten met verzekeraars als die contracten de kwaliteit van de zorg aantasten?

Onze praktijk tekent zo weinig mogelijk contracten. De machtspositie van verzekeraars maakt het onmogelijk om geen enkel contract te tekenen. Een aantal grote verzekeraars geeft hun verzekerden een extreem lage vergoeding voor behandelingen door een fysiotherapeut die geen contract getekend heeft. Hun verzekerden moeten dan, terwijl zij verzekerd zijn voor fysiotherapie, een groot deel zelf betalen.