Waardoor tast het beleid van de verzekeraars de kwaliteit aan van de zorg die ik krijg?

Fysiotherapeuten kunnen de inhoudelijke kwaliteit die u wilt en die past bij onze beroepsopvatting niet leveren voor het tarief dat de verzekeraar ons geeft wanneer wij niet aan hun extreme administratieve eisen voldoen. Als verzekerde wordt u daardoor geconfronteerd met fysiotherapeuten die twee behandelingen nodig hebben voor de dossiervorming. Er gaat effectieve behandeltijd verloren aan overbodige administratieve activiteiten.

Adequate dossiervorming is belangrijk. We verzetten ons tegen onnodige administratie die ten koste gaat van de inhoudelijke kwaliteit van de behandeling.